dot
คำสั่งตำรวจภูธรภาค 4 (จังหวัดเลย ย้ายเข้าพื้นที่จังหวัดเลย 16 นาย ย้ายออก 20 นาย) วันที่ 6/2/54 article

 

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 4 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจภาค 4
จังหวัดเลย ย้ายเข้าพื้นที่จังหวัดเลย 16 นาย
 
1.พ.ต.อ.กิติพงศ์ จังพาณิชย์ รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม เป็น รอง.ผบก.ภ.จว.เลย
2.พ.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค รอง.ผบก.สส.ภ.4 เป็น รอง.ผบก.จว.เลย
3.พ.ต.อ.สมประสงค์ คุณรักษา ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศฝร.ภ.4 เป็นผกก.สภ.ภูหลวง จว.เลย
4.พ.ต.อ.สุรินทร์ ชัยชมพู ผกก.นาวัง จว.หนองบัวลำภู เป็น ผกก.สภ.โพนทอง จว.เลย
5.พ.ต.ท.ธวัชชัย สิทธิวงษา รอง.ผกก.สส.สภ.แวงใหญ่ จว.ขอนแก่น เป็น ผกก.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เลย
6.พ.ต.ท.มนต์ชัย บายี่ขัน รอง.ผกก.สส.สภ.ปากคาด จว.หนองคาย เป็น รอง.ผกก.สส.สภ.เชียงคาน จว.เลย
7.พ.ต.ท.มนัศ พูลอินทร์ พงส.(สบ 3) สภ.เพ็ญ จว.อุดรธานี เป็น รอง.ผกก.สส.สภ.โพนทอง จว.เลย
8.พ.ต.ท.สมนึก เหล่าจันดา พงส.(สบ 3) สภ.นาวัง จว.หนองบัวลำภู เป็น รอง.ผกก.สส.สภ.โคกงาม
9.พ.ต.ท.สำเร็จ มะละโยธา รอง.ผกก.ป.สภ.โซ่พิสัย จว.หนองคาย เป็น รอง.ผกก.ป.สภ.ภูหลวง จว.เลย
10.พ.ต.ท.สุกิจ อ่วมวงษ์ รอง.ผกก.สส.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เป็น รอง.ผกก.สส.สภ.หน้องหญ้าปล้อง จว.เลย
11.พ.ต.ท.กิติพงษ์ พรหมสุวรรณ พงส.(สบ 2) สภ.หนองแสง จว.อุดรธานี เป็น รอง.ผกก.ป.สภ.เอราวัณ
12.พ.ต.ท.นันทวัชร์ มูลมณี สวป.สภ.เชียงยืน จว.มหาสารคาม เป็น รอง.ผกก.ป.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เลย
13.พ.ต.ท.วุฒินันท์ บำรุง สว.สส.สภ.เมืองมุกดาหาร เป็น รอง.ผกก.ป.สภ.ปากชม จว.เลย
14.พ.ต.ท.สามารถ ซ่อนกลาง สว.สส.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบัวลำภู เป็น รอง.ผกก.ป.สภ.นาด้วง จว.เลย
15.พ.ต.ท.สุรพัชร์ โตแย้ม สวป.สภ.ปทุมรัตน์ จว.ร้อยเอ็ด เป็น รอง.ผกก.ป.สภ.โพนทอง จว.เลย
16.พ.ต.ท.อนันย์ เกสร  สว.อก.สภ.กู่แก้ว จว.อุดรธานี เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เลย
 
 
 
คำสั่งตำรวจภูธรภาค 4 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจภาค 4
จังหวัดเลย ย้ายออกพื้นที่จังหวัดเลย 20 นาย
 
1.พ.ต.อ.สงกร สุทธิวรา ผกก.สภ.ภูหลวง จว.เลย เป็น รอง.ผบก.จว.เลย
2.พ.ต.อ.วรการ บุญประคอง ผผก.สภ.เมืองเลย เป็น ผกก.สภ.บ้านดุง จว.เลย
3.พ.ต.อ.อนุกูล ดาวลอย ผกก.สภ.ปากชม จว.เลย เป็น ผกก.สภ.ท่าบ่อ จว.หนองคาย
4.พ.ต.ท.สมศักดิ์ ล้อศรีสกุล รอง.ผกก.สส.สภ.เมืองเลย เป็น ผกก.สภ.เต่างอย จว.สกลนคร
5.พ.ต.ท.สุรพงษ์ อ่อนปุย สวญ.สภโคกงาม จว.เลย เป็น ผกก.สภ.เอราวัณ จว.เลย
6.พ.ต.ท.เจษฎา เปรมโต รอง.ผกก.ป.สภ.เอราวัณ จว.เลย เป็น สวญ.สภ.นาข่า จว.มหาสารคาม
7.พ.ต.ท.ต่อศักดิ์ อรัณยกานนท์ สวญ.โพนทอง จว.เลย เป็น สวญ.สภ.นางิ้ว จว.หนองคาย
8.พ.ต.ท.วิรัตน์ นิลเหลือง สวญ.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เลย เป็น สวญ.สภ.ดงครั่งใหญ่ จว.ร้อยเอ็ด
9.พ.ต.ท.เสฎฐวุฒิ รอดจันทร์ รอง.ผกก.ป.สภ.ภูกระดึง จว.เลย เป็น สวญ.กุตาไก้ จว.นครพนม
10.พ.ต.ท.ณัฐนันท์ เปรมกมล สว.สส.สภ.นาแห้ว จว.เลย เป็น รอง.ผกก.ป.สภ.โคกงาม จว.เลย
11.พ.ต.ท.เทอดทูล สร้อบสุขพาพันธ์ สว.สภ.เชียงกลม จว.เลย เป็น สวญ.สภ.เชียงกลม จว.เลย
12.พ.ต.ท.ธนู มะโรณีย์ สว.กก.สืบสวน ภ.จว.เลย เป็น รอง.ผกก.ป.สภ.บ้านเทื่อม จว.อุดรธานี
13.พ.ต.ท.สรวิชญ์ ภูวเศรษฐ์นนท์ สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เลย เป็น รอง.ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.มุกดาหาร
14.พ.ต.ท.สฤษดิ์ชัย มณีเนตร สว.สส.สภ.นาดินดำ จว.เลย เป็น รอง.ผกก.ป.สภ.นาดินดำ จว.เลย
15.พ.ต.ท.หยิง ปราณี สินเธาว์ สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เลย เป็น รอง.ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.เลย
16.พ.ต.ท.ยงยุทธ เพียราษฎร์ สวป.สภ.วังสะพุง จว.เลย เป็น สว.สส.สภ.ศรีบุญเรือง จว.หนองบัวลำภู
17.พ.ต.ท.สมจันทร์ ภูดี สวป.สภ.โคกงาม จว.เลย เป็น สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ์
18.พ.ต.ท.สมศักดิ์ ตาซะลอน สวป.สภ.นาดินดำ จว.เลย เป็น สวป.สภ.ยางสีสุราช จว.มหาสารคาม
19.พ.ต.ต.นิพันธ์ พรมนิ่ม สว.อก.สภ.ภูกระดึง จว.เลย เป็น สว.อก.สภ.กระนวน จว.เลย
20.พ.ต.ท.อำนวยผล กรรมหาวงศ์ สวป.สภ.ผาขาว จว.เลย เป็น สวป.สภ.สุวรรณคูหา จว.หนองบังลำภูข่าวเมืองเลย

ชาวบ้านแห่ขุดพระพุทธรูปนับร้อยปีหลังเจ้าอาวาสเข้าฝัน วันที่ 17/4/57 article
อาศัยช่วงสงกรานต์แอบส่งยาบ้า วันที่ 15/4/57 article
เมาขับรถชนต้นมะขามข้างทางรถพังยับตายคาที่ 2 ศพ article
ผู้ว่าฯเลย เข้มตรวจสารเสพติดวัยรุ่นที่ก่อเหตุอาละวาดเล่นน้ำสงกรานต์ article
จัดยิ่งใหญ่งานแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลกบ้านแสงภา อ.นาแห้ว article
นักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานสงกรานต์ไทยลาวแห่ต้นดอกไม้อำเภอนาแห้ว วันที่ 14/4/57 article
คุยกันไม่รู้เรื่องหนุ่มเลือดร้อนแทงเพื่อนลาวดับ วันที่ 13/4/57 article
ขับรถเร็วแหกโค้งตายคาที่ วันที่ 13/4/57 article
อำเภอนาแห้วพายุร้อนพัดถล่มสี่หมู่บ้านเหล่ากอหก วันที่ 12/4/57 article
เชียงคานเปิดงานผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12/4/57 article
ผู้ว่าฯเลย ปล่อยกุ้งก้ามกรามสี่แสนตัวอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนล่าง วันที่ 11/4/57 article
อ.ด่านซ้าย เปิดศูนย์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 วันที่ 11/4/57 article
บริษัทประกันมอบสินไหม 13 ศพที่โค้งร้อยศพภูเรือ วันที่ 11/4/57 article
แดงจังหวัดเลยยื่นหนังสือผู้ว่าฯไม่เอารัฐฐาธิปัติย์ วันที่ 11/4/57 article
สนธิกำลังตรวจยึดไม้ชิงชันแปรรูป วันที่ 10/4/57 article
สงกรานต์เชียงคานเข้มพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า วันที่ 10/4/57 article
อากาศร้อนเพลิงไหม้บ้านวอดทั้งหลัง วันที่ 10/4/57 article
ประเพณีสงกรานต์แห่ต้นดอกไม้หนึ่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก วันที่ 9/4/57 article
ช้างป่าภูหลวงวิ่งชาร์จเจ้าหน้าที่ฯหวิดดับ article
สิบล้อคนงานตัดอ้อยพลิกคว่ำโค้งร้อยสพ อ.วังสะพุง ตาย 13 ศพ (วีดีโอ) วันที่ 7/4/57 article
ตำรวจทางหลวงเลยจับกุมแก๊งค์ลักลอบขนไม้พะยูงและตัวนิ่ม วันที่ 6/4/57 article
จับทหารเกณฑ์อ้างยากจนรับจ้างส่งยาบ้าซื้อนมเลี้ยงลูก (วีดีโอ) วันที่ 4/4/57 article
เช่ารีสอร์ทขายยาบ้า วันที่ 3/4/57 article
ตั้งด่านตรวจจับสองหญิงลาวซุกยาบ้ารูทวารหนัก วันที่ 2/4/57 article
รองผู้ว่าฯ เลย ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ วันที่ 2/4/57 article
ผู้เฒ่าตายขึ้นอืดในห้องน้ำกว่า 2 วัน วันที่ 31/3/57 article
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะสามัญ วันที่ 29/3/57 article
ชุดสืบสวนภูธรเลยจับอาร์ม ร่องจิก ได้ยาบ้า 600 เม็ด วันที่ 28/3/57 article
รวบแก็งค์ส่งรถพรีรันเน่อร์ข้ามลาว วันที่ 27/3/57 article
รถไถพลิกคว่ำหลังคาเหล็กเจาะไหปลาร้าดับคาที่ article
พลังสตรีอำเภอด่านซ้ายร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 27/3/57 article
ผู้ว่าฯเลย นำกำลังตรวจค้นเรือนจำพบอาวุธเหล้าหมัก วันที่ 27/3/57 article
กกต.เลยจัดเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปเลือกตั้ง สว. วันที่ 27/3/57 article
ลูกช้างเพศเมียภูหลวงตกหน้าผาน้ำตกตาย 1 ตัว วันที่ 27/3/57 article
พระเจอตำรวจตกใจทิ้งยาบ้า วันที่ 26/3/57 article
ป้าวัย 65 ปี โร่แจ้งตำรวจโดนแก็งค์ตกตกไปหนึ่งบาท วันที่ 26/3/57 article
เด็กสาธิต มรภ.จังหวัดเลย สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 100 วันที่ 26/3/57 article
ขอโน๊ตบุ๊คคืนจากตำรวจมีพิรุจค้นตัวพบยาบ้า article
อำเภอนาแห้วเปิดโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด article
จังหวัดเลยตรวจยึดไม้พะยูงค่ากว่าสองล้านบาท วันที่ 25/3/57 article
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ article
อำเภอวังสะพุงแม่ค้าลอตเตอรี่แห่ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเลือกตั้ง สว.คึกคัก (วีดีโอ) วันที่ 23/3/57 article
ตำรวจรวบสองผัวเมียค้ายาบ้าพร้อมยึดทรัพย์จำนวนมาก (วีดีโอ) วันที่ 21/3/57 article
ขายไม้ทำข้าวหลามบังหน้าตระเวนขายยาบ้าจับได้ 8 พันเม็ด (วีดีโอ) วันที่ 20/3/57 article
มอบถุงยังชีพพระราชทานกรณีพายุลูกเห็บถล่มอำเภอภูเรือ (วีดีโอ) วันที่ 20/3/57 article
สองวัยรุ่นลาวขโมยรถ จยย.สองคันข้ามลาว article
จ.เลย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่ วันที่ 20/3/57 article
ตำรวจนาแห้วจับกุมชายซุกปืนเถื่อนไว้ในบ้าน วันที่ 18/3/57 article
จับหนุ่มอุดรซุกยาบ้าใต้เบาะร่วมสี่พันเม็ด วันที่ 18/3/57 article
ทหารพราน 21 “ซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างถวายพ่อของแผ่นดิน” (วีดีโอ) วันที่ 17/3/57 articleบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com