dot
เลยตั้งโต๊ะสอบสวนคดีแชร์ล็อตเตอร์ลี่สามพันล้าน ร.พ.จิตเวชเลยฯเตรียมเจ้าหน้าเข้าแนะนำโรคเครียด วันที่ 11/7/54 article

เลยตั้งโต๊ะสอบสวนคดีแชร์ล็อตเตอร์ลี่สามพันล้าน ร.พ.จิตเวชเลยฯเตรียมเจ้าหน้าเข้าแนะนำโรคเครียด

    จากขบวนการโกงแชร์ล็อตเตอรรี่ที่จังหวัดเลย กรณีที่ น.ส. กัลยาณี แก้วโวหาร หรือนิกกี้ หรือดุ๊กดิ๊ก ฉ้อโกงทรัพย์และขณะนี้ถูกฝากขังไว้ที่เรือนจำจังหวัดเลย ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่า ในการโกงทรัพย์อย่างมโหฬารครั้งนี้ มีการแบ่งสายกันไปรวบรวมเงินจากผู้ร่วมลงทุน ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการมีทั้ง ข้าราชการเกษียณอายุครู ตำรวจ พนักงานองค์ปกครองท้องถิ่น ชาวบ้าน โดยการใช้เงินสดบ้าง กู้มาบ้าง โดยเฉพาะข้าราชการครูเกือบทั้งจังหวัด ต้องไปกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย และสหกรณ์การเกษตรเมืองเลย ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ โดยขบวนการดังกล่าว เบื้องต้นทราบว่า มีน.ส. กัลยาณี แก้วโวหาร แสดงตัวการใหญ่ จากนั้นจะตั้งหัวหน้าสายที่มีราว 300 ราย ออกไปหาผู้มาร่วมทุน เท่าที่ทราบรวมทั้งจังหวัดราว 12,000  ราย คิดเป็นเงินมูลค่าเงินที่ถูกโกง 3,000  ล้านบาท
    ผู้สื่อข่าวร่ายงานจากแหล่งข่าวผู้เสียหายรายหนึ่งกล่าวว่า ตนและภรรยาสูญเงินไปจำนวน 35 ล้านบาท จากกรณี น.ส.นิกกี้เมื่อกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย ก็นำเงินไปทุ่มให้กับโครงการนี้ และได้ผลกำไรออกมา จะนำดอกผลทุ่มเพิ่มทุนเข้าไป เรื่อยๆจนมีมูลค่าสูงถึง 35 ล้านบาท ซึ่งแต่ละสายจะมีสมาชิกประมาณ 45 ราย รวมเงินทุนรวมกันแต่ละงวดคือ 20-30 ล้านบาท/สาย และแต่ละสายมี 38 ราย จำนวนลอตเตอรี่ 422 เล่มต่องวด เหตุที่ลงทุนกับ น.ส.นิกกี้ เนื่องจากได้ส่วนต่างกำไรฉบับละ 4-7  บาท
      เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผวจ.เลย พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศักดา วงศ์ศิริยานนท์ ผบก.ภ.จว.เลย เดินทางมาตรวจสถานที่ และอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ถูกโกงแชร์ลอตเตอรี่ โดยสั่งการให้พนักงานสอบสวนจำนวน 10 นาย ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องทุกและทำการสอบสวนหัวหน้าสายเก็บเงินแต่ละสายว่า ดำเนินการด้วยวิธีใด มีใครบ้างเกี่ยวข้องบ้าง เส้นทางการเงินไปถึงใครบ้าง เพื่อ ที่จะนำตัวมาสอบสวน นอกจากนี้ยัง มีผู้เสียหายรายย่อยอีกเป็นจำนวนมาก เข้ามาร้องเรียน
      นายพรศักดิ์ เจียรณัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ตำรวจตั้งโต๊ะรับแจ้งความหรือสอบสวนอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะไม่มีผู้เสียหายมาให้ข้อมูลทางคดี และในคดีนี้ปรากฎว่าจากขบวนการวงจรอุบาทว์ นี้มีบุคลากรทางการศึกษาร่วมด้วย 50% โดยทางจังหวัดเลยได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาในกระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว นอกจากนี้ยังประสานไปยัง ชุดสืบสวนสอบสวน จากกองบัญชาการตำรวจ ภาค 4 ลงพื้นที่จังหวัดเลย เข้ามาช่วยเหลือสืบสวน เนื่องมีผู้เกี่ยวข้องกับคดีนี้เป็นจำนวนมาก และวงเงินสูง สร้างความกระทบกระเทือนแก่ระบบเศรษฐกิจ ของจังหวัดเลย นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งระง้บ โครงการสลากกินแบ่งรัฐบาล โครงการ 3 ประจำปี 2554 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ จำกัด โดยด่วน
     เป็นที่น่าสังเกตุว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเษตรและสหกรณ์ มีหนังสือ ที่ กษ.1115/ 073 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553 เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีสหกรณ์จะดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายแก่สมาชิก ด้วยปรากฎว่ามีสหกรณ์บางแห่งดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลจำหน่ายแก่สมาชิกและหรือบุคคลภายนอก โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกและสหกรณ์ และสหกรณ์จะนำรายได้ดังกล่าวมาจัดเป็นสวัสดิการ ซึ่งทำเป็นแบบอย่างแก่สหกรณ์อื่น จึงก่อให้เกิดปัญหาว่า สหกรณ์จะดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้หรือไม่นายทะเบียนสหกรณ์จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ กรณีสหกรณ์จะดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายแก่สมาชิก ตามผลการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมสรรพากรดังนี้
     1.ธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่าย ไม่ใช่กิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ ตามความมาตรา 33(1)แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของของการจัดตั้งสหกรณ์ ประกอบกับลักษณะการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเข้าข่ายการแสวงหาผลกำไรมาแบ่งกัน จึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อธุรกิจอกชน อันเนื่องมาจากสหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น หากให้สหกรณ์เนินธุรกิจในลักษณะนั้นที่มุ่งแสวงหากำไรสูงสุดเช่นเดียวกับธุรกิจเอกชน จะส่งผลกระทบต่อการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้ของระบบสหกรณ์โดยรวมได้
      2.หากสหกรณ์เห็นว่าสมาชิกได้รับประโยชน์จากธุรกิจดังกล่าว สหกรณ์จะต้องดำเนิการให้เป็นไปตามหลักการสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะต้องไม่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจในลักษณะจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเสียเอง เช่น จัดทำโครงการของบรรดาสมาชิกที่ประสงค์จะดำเนินธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล กู้เงินเพื่อไปลงทุนและสหกรณ์จะต้องเป็นเพียงผู้แทนของบรรดาสมาชิกที่ประสงค์จะดำเนินธุรกิจดังกล่าว และคิดค่าตอบแทนได้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเป็นผุแทนบรรดาสมาชิกในธุรกิจดังกล่าวเท่านั้น เพื่อมิให้เข้าข่ายแสวงหาผลกำไรมาแบ่งกัน
       แต่สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์เลย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลับไม่มีการดำเนินการเข้าไปตรวจสอบแต่อย่างใด
 ด้านนายแพทย์ณัฐกร   จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ กรณีที่เกิดการโกงแชร์ลอตเตอรี่ จนมีผู้ได้รับความเดือดร้อน และเป็นหนี้สินจำนวนมาก ทางร.พ.จิตเวชเลยฯ ขอให้คำแนะคำกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ว่า กรณีนี้มีหลายรายที่ไปกู้เงินมาลงทุน จึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคเครียด เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายไม่ควรอยู่คนเดียว ควรหาเพื่อนที่ได้รับความเดือดร้อนในกรณีเดียวกันพูดคุยกัน แล้วจะหาทางแก้ปัญหาได้ การพูดคุยได้ผลดีมากกว่าการใช้ยา หากยังซึมเศร้าติดต่อกันหลายวัน หาทางออกไม่ได้ ยังเครียดเรื่องหนี้สินจำนวนมาก ขอเชิญมารับคำปรึกษาที่โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ได้ ทางเจ้าหน้าที่และเครือข่ายสาธารณสุข ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งพร้อมให้คำปรึกษา หรือโทรสายด่วน 1323 และส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที เพื่อให้คำแนะนำข่าวเมืองเลย

ชาวบ้านแห่ขุดพระพุทธรูปนับร้อยปีหลังเจ้าอาวาสเข้าฝัน วันที่ 17/4/57 article
อาศัยช่วงสงกรานต์แอบส่งยาบ้า วันที่ 15/4/57 article
เมาขับรถชนต้นมะขามข้างทางรถพังยับตายคาที่ 2 ศพ article
ผู้ว่าฯเลย เข้มตรวจสารเสพติดวัยรุ่นที่ก่อเหตุอาละวาดเล่นน้ำสงกรานต์ article
จัดยิ่งใหญ่งานแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลกบ้านแสงภา อ.นาแห้ว article
นักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานสงกรานต์ไทยลาวแห่ต้นดอกไม้อำเภอนาแห้ว วันที่ 14/4/57 article
คุยกันไม่รู้เรื่องหนุ่มเลือดร้อนแทงเพื่อนลาวดับ วันที่ 13/4/57 article
ขับรถเร็วแหกโค้งตายคาที่ วันที่ 13/4/57 article
อำเภอนาแห้วพายุร้อนพัดถล่มสี่หมู่บ้านเหล่ากอหก วันที่ 12/4/57 article
เชียงคานเปิดงานผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12/4/57 article
ผู้ว่าฯเลย ปล่อยกุ้งก้ามกรามสี่แสนตัวอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนล่าง วันที่ 11/4/57 article
อ.ด่านซ้าย เปิดศูนย์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 วันที่ 11/4/57 article
บริษัทประกันมอบสินไหม 13 ศพที่โค้งร้อยศพภูเรือ วันที่ 11/4/57 article
แดงจังหวัดเลยยื่นหนังสือผู้ว่าฯไม่เอารัฐฐาธิปัติย์ วันที่ 11/4/57 article
สนธิกำลังตรวจยึดไม้ชิงชันแปรรูป วันที่ 10/4/57 article
สงกรานต์เชียงคานเข้มพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า วันที่ 10/4/57 article
อากาศร้อนเพลิงไหม้บ้านวอดทั้งหลัง วันที่ 10/4/57 article
ประเพณีสงกรานต์แห่ต้นดอกไม้หนึ่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก วันที่ 9/4/57 article
ช้างป่าภูหลวงวิ่งชาร์จเจ้าหน้าที่ฯหวิดดับ article
สิบล้อคนงานตัดอ้อยพลิกคว่ำโค้งร้อยสพ อ.วังสะพุง ตาย 13 ศพ (วีดีโอ) วันที่ 7/4/57 article
ตำรวจทางหลวงเลยจับกุมแก๊งค์ลักลอบขนไม้พะยูงและตัวนิ่ม วันที่ 6/4/57 article
จับทหารเกณฑ์อ้างยากจนรับจ้างส่งยาบ้าซื้อนมเลี้ยงลูก (วีดีโอ) วันที่ 4/4/57 article
เช่ารีสอร์ทขายยาบ้า วันที่ 3/4/57 article
ตั้งด่านตรวจจับสองหญิงลาวซุกยาบ้ารูทวารหนัก วันที่ 2/4/57 article
รองผู้ว่าฯ เลย ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ วันที่ 2/4/57 article
ผู้เฒ่าตายขึ้นอืดในห้องน้ำกว่า 2 วัน วันที่ 31/3/57 article
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะสามัญ วันที่ 29/3/57 article
ชุดสืบสวนภูธรเลยจับอาร์ม ร่องจิก ได้ยาบ้า 600 เม็ด วันที่ 28/3/57 article
รวบแก็งค์ส่งรถพรีรันเน่อร์ข้ามลาว วันที่ 27/3/57 article
รถไถพลิกคว่ำหลังคาเหล็กเจาะไหปลาร้าดับคาที่ article
พลังสตรีอำเภอด่านซ้ายร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 27/3/57 article
ผู้ว่าฯเลย นำกำลังตรวจค้นเรือนจำพบอาวุธเหล้าหมัก วันที่ 27/3/57 article
กกต.เลยจัดเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปเลือกตั้ง สว. วันที่ 27/3/57 article
ลูกช้างเพศเมียภูหลวงตกหน้าผาน้ำตกตาย 1 ตัว วันที่ 27/3/57 article
พระเจอตำรวจตกใจทิ้งยาบ้า วันที่ 26/3/57 article
ป้าวัย 65 ปี โร่แจ้งตำรวจโดนแก็งค์ตกตกไปหนึ่งบาท วันที่ 26/3/57 article
เด็กสาธิต มรภ.จังหวัดเลย สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 100 วันที่ 26/3/57 article
ขอโน๊ตบุ๊คคืนจากตำรวจมีพิรุจค้นตัวพบยาบ้า article
อำเภอนาแห้วเปิดโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด article
จังหวัดเลยตรวจยึดไม้พะยูงค่ากว่าสองล้านบาท วันที่ 25/3/57 article
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ article
อำเภอวังสะพุงแม่ค้าลอตเตอรี่แห่ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเลือกตั้ง สว.คึกคัก (วีดีโอ) วันที่ 23/3/57 article
ตำรวจรวบสองผัวเมียค้ายาบ้าพร้อมยึดทรัพย์จำนวนมาก (วีดีโอ) วันที่ 21/3/57 article
ขายไม้ทำข้าวหลามบังหน้าตระเวนขายยาบ้าจับได้ 8 พันเม็ด (วีดีโอ) วันที่ 20/3/57 article
มอบถุงยังชีพพระราชทานกรณีพายุลูกเห็บถล่มอำเภอภูเรือ (วีดีโอ) วันที่ 20/3/57 article
สองวัยรุ่นลาวขโมยรถ จยย.สองคันข้ามลาว article
จ.เลย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่ วันที่ 20/3/57 article
ตำรวจนาแห้วจับกุมชายซุกปืนเถื่อนไว้ในบ้าน วันที่ 18/3/57 article
จับหนุ่มอุดรซุกยาบ้าใต้เบาะร่วมสี่พันเม็ด วันที่ 18/3/57 article
ทหารพราน 21 “ซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างถวายพ่อของแผ่นดิน” (วีดีโอ) วันที่ 17/3/57 articleบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com