dot
สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมงานพิธีเปิด "สพฐ.เกมส์ 2554" article

สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมงานพิธีเปิด "สพฐ.เกมส์ 2554"

สพป.พะเยา เขต 2 นำโดย นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาไทยและกีฬาสากล การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ 2554 ระดับภาคเหนือ(ลำปาง-ลำพูน) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง ซึ่งการจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสออกกำลังกาย และเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นรูปแบบมาตรฐานทุกพื้นที่
โดยมี นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาของนักเรียนปกติในระดับภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 29 สิงหาคม 2554 ประกอบด้วย 16 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ น่าน แพร่ ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา ตาก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ และลำปาง สำหรับกีฬานักเรียนชาย – หญิง ที่จัดการแข่งขันมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
1. กีฬา สำหรับนักเรียนปกติ มี 2 ประเภท สำหรับรุ่นอายุ 12 ปี, 15 ปี และ 18 ปี ดังนี้
1.1 กีฬาไทย จำนวน 7 ชนิด
1.2 กีฬาสากล จำนวน 12 ชนิด
2. กีฬาสากล สำหรับนักเรียนพิการ มี 2 ประเภท สำหรับรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุเกิน 15 ปี ดังนี้
2.1 กีฬาไทย ได้แก่ แอโรบิคมวยไทย
2.2 กีฬาสากล จำนวน 5 ชนิด
ในการนี้ นายครรชิต วรรณชา ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ได้เยี่ยมให้กำลังใจแก่นักกีฬาในสังกัด เมื่อวันที่ 24สิงหาคม 2554 ณ จุดแข่งขันจังหวัดลำปาง
(ดารารัตน์ เกิดผล ปชส. สพป.พะเยา เขต 2 / รายงาน)
บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com