dot
สพป.แพร่ เขต 1 อบรมนักเรียนหญิงป้องกันตนเองให้พ้นภัย article

สพป.แพร่ เขต 1 อบรมนักเรียนหญิงป้องกันตนเองให้พ้นภัย

   วันที่ 6 ก.ย.54 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 อบรมให้ความรู้นักเรียนหญิงเกี่ยวกับการป้องกันภัยตนเอง เทคนิคการต่อสู้และหลบหนีเมื่อถูกรุมทำร้าย
   นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาใหญ่ที่คนในสังคมเมืองและสังคมชนบทต้องเผชิญและเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา จากสถิติคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นพบว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงมักจะตกเป็นผู้เสียหายจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้หญิงเป็นเพศที่มีความเสี่ยงเนื่องจากผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ ไม่มีกำลังมากพอที่จะสู้แรงผู้ชายได้จึงต้องตกเป็นเหยื่อของอาชญากร และตัวอาชญากรรมมักแฝงอยู่กับคนทั่วไปจนไม่สามารถที่จะแยกคนดี คนชั่วออกจากกันได้อย่างชัดเจน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เล็งเห็นความสำคัญจึงจัดอบรมให้ความรู้นักเรียนหญิง เกี่ยวกับการป้องกันภัยตนเองเทคนิคการต่อสู้และหลบหนีเมื่อถูกรุมทำร้าย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการป้องกันตนเองในวันที่ 15-16 กันยายน 2554 โดยคัดเลือกนักเรียนหญิงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 160 คน เข้าร่วมอบรมที่ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 1 อำเภอเมืองแพร่ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนหญิงสามารถช่วยเหลือตนเองให้พ้นภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com