dot
สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการคาราวานเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย article

สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการคาราวานเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำโดย นายสันติ รุ่งสมัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีจัดโครงการคาราวานเคลื่อนที่ช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีที่ประสบอุทกภัย ซึ่งมีทั้งหมด จำนวน 56 โรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 สาย สายที่1โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในอำเภอเมืองสิงห์บุรี(ฝั่งตะวันออก) นำโดย นายสันติ รุ่งสมัย ผอ.สพป.สิงห์บุรี สายที่ 2 โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในอำเภอเมืองสิงห์บุรี(ฝั่งตะวันตก) นำโดย นายสมพจน์ เจริญวานิช รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี สายที่ 3 โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในอำเภอเมืองสิงห์บุรี(ฝั่งตะวันออก)และอำเภออินทร์บุรีนำโดย นายณัฏฐธีร์ บุญเขียวระยับ รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี และ สายที่ 4 โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในอำเภอพรหมบุรี นำโดย นายนิกูล จิตรบรรพต รองผอ.สพป.สิงห์บุรีบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com