dot
สพป.อ่างทอง รับถุงยังชีพจากสำนักยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 3 article

สพป.อ่างทอง รับถุงยังชีพจากสำนักยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 3

  สพป.อ่างทอง รับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากสำนักยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 3 จำนวน 150 ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในสังกัด สพป.อ่างทอง วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.อ่างทองและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุดจากสำนักยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี มีนายวีระ เมืองช้าง เป็น ผู้อำนวยการสำนักฯซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายสำนักบริหารยุทธศาสตร์ฯ ที่ 3 เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดลพบุรีและอ่างทองเพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในสังกัด สพป.อ่างทอง
นายเพชรรัตน์ฯกล่าวว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 80 โรงเรียนและมีโรงเรียนที่เปิดให้เป็นที่พักแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและส่วนราชการ เช่นอบต. ใช้เป็นสำนักงานชั่วคราว จำนวน 7 โรงเรียนและโรงเรียนมีที่พร้อมรับผู้ประสบอุทกภัยมาพักอาศํย จำนวน 32 โรงเรียน
สุฑาวรรณ สิริอัคคะโชติ ภาพ /ข่าวบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com