dot
สพป.ลย.1 ร่วมพิธีวันปิยมหาราชประจำปี 2554 article

สพป.ลย.1 ร่วมพิธีวันปิยมหาราชประจำปี 2554
 
   วันที่ 23ตุลาคม 54 อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำคณะข้าราชการในสังกัดสพป.เลย เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2554 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรและประเทศชาติ โดยมีนายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ณหอประชุมอำเภอเมืองเลย หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com