dot
สพป.ลย 3 จัดสัมมนาทักษะผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน article

ชมรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา สพป.ลย 3 จัดสัมมนาทักษะผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30 น. ชมรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา สพป.เลย เขต 3 ได้จัดการสัมมนาทักษะผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน ชมรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา สพป.เลยเขต 3 ขึ้น โดยได้รับเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2554 จากศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพคุรุสภา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผอ.สพป.เลยเขต 3 เป็นประธานเปิดในพิธีสัมนาดังกล่าว มีคณะผู้บริหารโรงเรียนคณะครู และสมาชิกชมรมเข้าร่วมการสัมนาครั้งนี้ ณ โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์อ.ด่านซ้าย จ.เลยบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com