dot
สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา article

สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
 
 16 พฤศจิกายน 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 จัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 ในการประชุมครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สพป.ลย 3 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุภชัย จันปุ่มผอ.สพป.ลย 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
 บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com