ReadyPlanet.com
dot
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 61 article

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 61

 
   สพฐ. กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 61 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ผู้สนใจ -ผู้เกี่ยวข้อง สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ เช่น
•Down Load เอกสาร
•ตารางการแข่งขันรายกิจกรรม
•บัตรประจำคณะกรรมจัดนิทรรศการ
•พิมพ์บัตรประจำตัวผู้แข่งขัน/ครูผู้สอน
•รายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
•รายชื่อผู้เข้าแข่งขันของกิจกรรมต่างๆ
•ลำดับการแข่งขันรายกิจกรรม
•สถานที่พักงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
•สภาพการจราจรบริเวณเมืองทองธานี
•แผนผังการจัดการงานและแข่งขันกิจกรรมได้ที่
http://www.sregis.net/home/
 ข่าวการศึกษา

สพม.19 รับครูผู้ช่วย 16 เอก 17 อัตรา article
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยทำข้อตกลงการศึกษากับโรงเรียนประถมศึกษา วันที่ 28/2/57 article
สพม.19 ร่วมแสดงพลังบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) วันที่ 24/10/56 article
สพป.เลย เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2556 วันที่ 11/10/56 article
สพม.19 ปั้นนักวิทยาศาสตร์น้อย วันที่ 11/10/56 article
ผอ.สพม.19 ฉับไวแจ้งมอบนโยบาย รมว.ศธ.แก่บุคลากรในสังกัด วันที่ 10/10/56 article
สพม.19 จัดการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 วันที่ 9/10/56 article
ครูเลยร่วมต้อนรับเลขาธิการคุรุสภา วันที่ 8/10/56 article
สพม.19 เปิดสอบครูมืออาชีพ วันที่ 23/9/56 article
เลยพิทยาคม สพม.19 จัดมหกรรมวิชาการเฟ้นหาคนเก่ง ครั้งที่ 9 วันที่ 29/8/56 article
สพม.19 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 16/8/56 article
สพม.19 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 16/8/56 article
เลยพิทยาคม (สพม.19) เจ้าภาพ ASEAN International Camp วันที่ 15/8/56 article
สพม.19 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด วันที่ 14/8/56 article
สพม.19 เปิดโรงเรียนธนาคารต้นแบบเพื่อการออม วันที่ 30/6/56 article
สพม.19 ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน วันที่ 25/6/56 article
เลยพิทยาคม ต้อนรับภาคีเครือข่าย ร.ร.มัธยมบุนเลย์ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 5/6/56 article
ร.ร.ในสังกัด สพม.19 รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกอย่างคึกคัก วันที่ 31/5/56 article
ร.ร.หนองหินวิทยาคมเป็นตัวแทนอบรมปฏิบัติการนานาชาติ วันที่ 23/5/56 article
สพม.19 เติมศักยภาพการวางแผนเชิงกลยุทธ์สู่โรงเรียนในสังกัด วันที่ 20/5/56 article
สพม.19 พัฒนาสื่อแท็บเล็ตให้กับบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 15/5/56 article
สพป.เลย เขต 1 จัดอบรม ผอ.โรงเรียนครูผู้สอนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน article
ผู้บริหาร สพท.เลย พร้อมใจร่วมต้านโรคไข้เลือดออก article
สพม.19 รับย้าย 38 ค (2) 3 ตำแหน่ง article
สพม.19 จัดสอบแข่งขัน 1 อำเภอ 1 ทุน article
กลุ่มพันธุ์กล้าชุมชน บ้านใหม่ สรรสร้างสังคมแห่งน้ำใจ article
สพม.19 สนับสนุน “โครงการสื่อรักน้อง 3” กับชมรมสื่อเสรีเลย วันที่ 14/3/56 article
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2556 วันที่ 8/3/56 article
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สพม.19 ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันที่ 28/2/56 article
สพม.19 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร วันที่ 31/1/56 article
สปพ.เลยเขต 1 ลงนามให้บริการรับส่งนักเรียนระหว่างเครือข่ายแก่งจันทร์ (วีดีโอ) วันที่ 30 /1/56 article
สพม.19 บันทึกขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา วันที่ 21/1/56 article
‘ผักหวานทีม’ ร.ร.ภูกระดึงวิทยาคม สพม.19 คว้ารางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 4 วันที่ 24/12/55 article
สพป.สตูล จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสตูล วันที่ 21/12/55 article
สพม.19 พัฒนาครูก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ article
จังหวัดเลยเตรียมจัดงานเชิดชูเกียรติ นักเรียนเก่ง ครูดี ศรีเมืองเลย วันที่ 17/12/55 article
สพป.สตูล จัดค่ายภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์น้อย วันที่ 15/12/55 article
เลยพิทย์เกมส์ ครั้งที่ 40 (วีดีโอ) วันที่ 3/12/55 article
สพป.สตูล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 3/12/55 article
ครูรัฐเคดาห์มาเลเซีย แข่งขันฟุตบอลช่วยเหลือนักเรียนจังหวัดสตูล วันที่ 30/11/55 article
ภูกระดึงวิทยาคมร่วมงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น article
ร.ร.ภูกระดึงวิทยาคม ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงพยาบาลศิริราช article
สพป.สตูล ปลูกหญ้าแฝ​กเฉลิมพระเกี​ยรติพระบาท​สมเด็จพระเจ้า​อยู่หัว วันที่ 29/11/55 article
สพม.19 จัดประชุมผู้บริหารสัญจร ส่งเสริมฤดูการท่องเที่ยว วันที่ 27/11/55 article
โครงการเยา​วชน ปตท.รักษาป่า วันที่ 19/11/55 article
ระดม 12 มรภ.จัดกิจกรรมค่ายราชภัฏอีสานอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 13 วันที่17/11/55 article
สพม.19 รับการตรวจประเมินผลการบริหารจัดการ จาก สพฐ. รอบ 2 วันที่ 7/11/55 article
เปิดนิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน ปีที่ 15 /2555 (วีดีโอ) วันที่ 7/11/55 article
สพม.19 เยี่ยมบ้านนักเรียนช่วงปิดเทอม ปี 2 วันที่ 17/10/55 article
สภานักเรียน สพป.สตูล จิตอาสาลงพื้นที่เยี่ยมเพื่อนนักเรียนเดือดร้อน วันที่ 17/10/55 article
สพป.สตูล สนับสนุนตั้งชมรมฯ “โครงการคืนครูให้นักเรียน สพป.สตูล” วันที่ 10/10/55 article
สพป.สตูล สอนประวัติศาสตร์สู่การรักถิ่นฐานบ้านเกิดและความสงบสุข วันที่ 8/10/55 article
สพป.ขอนแก่น เขต.5 จัดงาน “เกียรติยศเราสร้างเองได้”ครั้งที่ วันที่ 4/10/55 article
สพม.19 จัดโครงการ (Project Night) ของนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ วันที่ 29/9/55 article
สพป.เขต.3 เลย เปิดศูนย์อาเซียนศึกษาแลกเปลี่ยนครูนักเรียน สปป.ลาว วันที่ 29/9/55 article
สพม.19 จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 27/9/55 article
สพป.สตูล รุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำรองรับประชาคมอาเซียน วันที่ 25/9/55 article
สพม.19 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สพม.19 รวมใจ ก้าวไกลในอาเซียน วันที่ 22/9/55 article
จ.เลย ส่งเสริมการเรียนรู้ “เพศวิถีศึกษา...เพื่อเยาวชนคนไทเลย ก๋อ” วันที่ 18/9/55 article
สพป.สตูล ผุดโครงการหา App ดีให้น้อง ป.1 วันที่ 18/9/55 article
สพป.ลย.3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง วันที่ 17/9/55 article
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.เลย เขต 1 เข้ารับการอบรมใช้ Tablet วันที่ 17/9/55 article
สพป.สตูลจัดอบรมครูการจัดระบบเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ วันที่ 17/9/55 article
สพป.เลย เขต 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม วันที่ 13/9/55 article
สพป.เลย เขต 1 จัดโครงการเข้าวัดฟังธรรม ส่งเสริมคุณธรรม วันที่ 13/9/55 article
สพป.ลย.3 อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรใช้ TABLET วันที่ 13/9/55 article
สพป.สตูล ส่งมอบแท็บเล็ตโรงเรียนในจังหวัดสตูล วันที่ 12/9/55 article
สพม.19 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 1 วันที่ 11/9/55 article
ร.ร.เลยพิทยาคม สพม.19 จัดมหกรรมวิชาการเฟ้นหาคนเก่ง ครั้งที่ 8 วันที่ 11/9/55 article
สพป.เลย เขต 2 มอบคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) วันที่ 11/9/55 article
สพป.ลย1พัฒนาบุคลลากรใช้แทบเล็ตเพื่อการเรียนการสอน วันที่ 11/9/55 article
คณะ อ.ก.ค.ศ.พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด วันที่ 10/9/55 article
เลขาธิการคณะกรรมการ สพฐ.เปิด“อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” วันที่ 7/9/55 article
สพป.สตูล รุกตั้ง YC ดึงเพื่อนช่วยเพื่อนลดอัตราเสี่ยง วันที่ 1/9/55 article
สพป.สตูล ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการแท็บเล็ตผู้บริหารโรงเรียน วันที่ 24/8/55 article
สพม.19 ร่วมกันทำความดี “บริจาคโลหิต สานต่อชีวิต ถวายแด่แม่หลวง” วันที่ 22/8/55 article
บสก. มอบทุนการศึกษานักเรียนสตูล ผลจากเยี่ยมบ้านนักเรียน วันที่ 22/8/55 article
สพม.19 คัดนักเรียนทุนบรรจุครูผู้ช่วย 27 อัตรา วันที่ 10/8/55 article
โรงเรียน สพป.สตูล เข้ารับพระราชทาน“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” วันที่ 10/8/55 article
สพป.ขอนแก่นเขต 5 จัดโครงการปรับปรุงพัฒนางานประชาสัมพันธ์ วันที่ 10/8/55 article
สพม.19 ส่งเสริมอาชีพนักเรียนเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 8/8/55 article
สพป.สตูล นำเครือข่ายการศึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน วันที่ 8/8/55 article
สพป.สตุล นำโรงเรียนสืบสานเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี 2555 วันที่ 1/8/55 article
สพม.19 สอบซ่อมครูผู้ช่วย วันที่ 15/7/55 article
สพม.19 รุกสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน วันที่ 14/7/55 article
สพม.19 อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วันที่ 9/7/55 article
ผอ.สพป.เลย เขต1 ลงบันทึกข้อตกลง ผอ.สถานศึกษา วันที่ 5/7/55 article
สพป.สตูล พัฒนาครูใช้โปรแกรมประเมินเด็กปฐมวัย วันที่ 5/7/55 article
เลยจัดโครงการพัฒนาครูชาวต่างชาติภาคอีสาน วันที่ 28/6/55 article
สพม.19 สอบครูสองวัน มาตรการเข้มไม่พบทุจริต วันที่ 25/6/55 article
สพม.19 จัดค่ายเยาวชนทางสายใหม่ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 16/6/55 article
สพม.19 ประกาศชัดสอบครูผู้ช่วยโปร่งใสแน่นอน วันที่ 14/6/55 article
สพม.19 จัดการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย วันที่ 11/6/55 article
สพม.19 รับสมัครครูผู้ช่วยวันที่สามเพิ่มเป็น 648 คน วันที่ 10/6/55 article
สพม.19 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย แม้วันแรกเจอฝนแต่ทะลุ 100 คน article
สพม.19 ปฏิบัติการสร้างความเข็มแข็งด้านวิทย์-คณิต article
สพม.19 เปิดสอบครูผู้ช่วย 12 อัตรา article
สพม.19 รับย้ายรอง ผอ.สถานศึกษา 4 ตน. article
บัญชี ‘ครูผู้ช่วย’ สพม.19 เคลื่อนไหวเรียกบรรจุอีก 10 ตำแหน่ง วันที่ 26/4/55 article
ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล วีค 3 เด็ก สพม.19 ยังอยู่ครบ วันที่ 23/4/55 article
‘ชาวเลย’ เฝ้าหน้าจอลุ้น ‘เฟม TI 29’ ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่น 2 วันที่ 14/4/55 article
สพม.19 สืบสานสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2555 วันที่ 12/4/55 article
สพม.19 รับสมัครรอง ผอ.และผอ.สถานศึกษา คึกคักวันสุดท้าย วันที่ 9/4/55 article
น้องเฟรม TI 29 ขอพรและขอคะแนนโหวต ก่อนเข้าบ้าน TO BE NUMBER ONE IDOL article
นักเรียนสังกัด สพม.19 ถึงรอบชิง TO BE NUMBER ONE IDOL 3 คน article
สพป.สตูล ทำสัญญาโรงเรียนปลอดสาร article
MOC โรงเรียนอนุบาลสตูล กับโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติเซอร์นา รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย article
30 ปี เชียงกลมวิทยา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน article
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย article
สพป.เลยเขต 1 ร่วมประชุมทางไกล (video conference) article
สพป.เลย เขต 1 ประเมินคุณภาพการศึกษานักเรียนชั้น ป.3และ ม.2 article
สพป.สตูล ร่วมพิธีลงนาม (MOC) กับโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติปุตตรา รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย article
สพม.19 ร่วมทำบุญไหว้พระ 9 วัด จังหวัดเลย article
สพม.19 จัดพิธีลงนาม ‘เพศวิถีศึกษาจังหวัดเลย’ ปีที่ 9 article
สพป.สตูล เตรียมรื้อระบบเก่า นำระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ออนไลน์ ใช้ในราชการ article
สพม.19 ร่วมกันต้อนรับนายกรัฐมนตรี ที่ ร.ร. ภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย article
สพป.สตูล เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายโครงการ “พ.ศ.2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ” article
ครูเก่ง คว้ารางวัล Thailand Innovative Teacher Leadership Awards 2012 article
รร.นาอ้อวิทยา จ.เลย อ้อนขอคะแนนโหวต To Be Number One Idol article
สพป.สตูล ขานรับนโยบายห้องเรียนสีขาวขับเคลื่อนสู่โรงเรียน article
สพป.เลย เขต 1 เปิดงานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ article
สพม.19 ต้อนรับคณะจาก สพป.เลย เขต 3 ศึกษาดูงาน article
สพป.เลย เขต 1 นำผลงานนักเรียนออกร้านในงานกาชาด ดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย article
สพป.เลย เขต 1 เปิดตัวโครงการ "ศุกร์สุขสันต์กับการพูดภาษาอังกฤษ ปี 2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ" article
สพป.เลย เขต 1 ยกย่องเชิดชูผลงานของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง article
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบนโยบายด้านการจัดการศึกษา article
ทีมโกดังคอม 1 คว้าถ้วยรางวัล “ปรีชา” กอล์ฟ สพม.19 ครั้งที่ 2 article
สพม.เขต 19 เลย จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 2 article
ร.ร.เหมืองแบ่งฯเปิดการข่งขันกีฬาฯจัดนิทรรศการกลุ่มประชาคมอาเซียน article
ร.ร.บ้านน้ำเย็น เปิดกีฬาสีพร้อมมอบทุนการศึกษา article
เทศบาลตำบลนาด้วงจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ article
สพม.19 โชว์ถ้วยรางวัลเกียรติยศกอล์ฟการกุศล article
สพม.19 จัดพิธีมอบทุน “มูลนิธิจินตนา โฟ๊ก” ปี 2555 article
สพม.19 ร่วมงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว ภูเรือ ปี 54 article
สพป.สตูล เปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด article
ชื่นชมเด็กดีพบเงินคืนเจ้าของ article
สพป.สตูล จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 วัด 62 รูป article
สพม.19 จัดกอล์ฟการกุศลชิงถ้วย “ปรีชา” article
สพป.สตูล พร้อมด้วยกาชาด ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน article
สพป.สตูล.ประสาน ร.ร.อนุบาลสตูลจับมือ ร.ร.ในมาเลเซีย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน article
สพม.19 จัดประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ article
กีฬานักเรียนนาอ้อศรีเมืองชัย สพป.เลย เขต 1 ประจำปี 54 article
เลย เขต 1 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ article
สพป.เขต.3 เลย เปิดงานศรีสองรักษ์เกมส์ ครั้งที่ 4 article
สพม.19 ร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม article
สพม.19 ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ article
การจัดงาน"นักเรียนเก่ง ครูดี ศรีภูหลวง" สพป.เลย เขต 2 article
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน” ที่ สพม.19 article
สพม.19 ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวาคม article
ข่าวดี!ศธ.เปิดให้ ครู ยื่นเรื่องย้ายกลับภูมิลำเนา 1-31 ธ.ค.นี้ article
งาน”นวัตกรรมล้ำเลิศ เทิดไท้องค์ราชันย์”เฉลิมพระเกียรติฯ article
สพป.สตูล ถวายสัตย์ป​ฏิญาณ article
สพป.สตูล มอบเงินช่วยเหลือฟื้นฟูบูรณะโรงเรียน article
ด่วน...! อนุมัติ แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา article
สพป.สตูล จัดทำแผนการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำ article
นายก อบจ.เลย มอบทุนปัจจัยพื้นฐานการศึกษา ปี 54 article
ประถมศึกษา เขต.3 เลย เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 4 article
ร่วมปันน้ำใจมอบไออุ่น ให้น้องคุณได้คลายหนาว article
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เลย เขต.1 article
สพม.19 จัดพิธีต้อนรับและปิดมูลนิธิการศึกษาฯ ภาคอีสานแห่งญี่ปุ่น article
สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา article
สพป.เลย เขต 1 คัดเลือกนักเรียนเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี ประจำปี 55 article
ผอ.สพป.เลย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน article
สปพ.ลย 3 เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. article
สพป.เลย เขต 1 เลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ. article
สพป.ลย 3 จัดสัมมนาทักษะผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน article
ศรีสงครามเกมส์ ครั้งที่ 41 article
สพม.19 คาราวานรวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ที่ สพฐ. article
สพป.เลยเขต 3 ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 54 article
ครู,นร.ผู้ปกครองชายแดนใต้ช่วยน้ำท่วม article
สพม.19 ร่วมบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมกับหนองบัวลำภู เพิ่มเติมครั้งที่ 2 article
สพป.เลย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม article
จ.อุบลฯ ปิด 4 โรงเรียนไม่มีกำหนด article
นร.และครูบางระกำ สพป.พิษณุโลก เขต 1 นึ่งข้าวเหนียวทอดปลาช่วยชาวกรุงเทพ article
สพป.พล.1 รับมอบน้ำดื่มจากหน่วยกู้ภัยบูรพา article
มอบถุงยังชีพศูนย์พักพิงโรงเรียนวัดตลาดใหม่ article
สพป.เลย เขต 1 พัฒนาปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น article
ครูสุรินทร์รับรางวัลหม่อมงามจิตต์บุรฉัตร article
สพม.19 รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม article
สพป.เลย เขต 3 ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี อำเภอด่านซ้าย ประจำปี 2554 article
รัฐดาห์เชิญ สพป.สตูลส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันฟุตบอลนานาชาติ article
สพป.เลย เขต 3 จัดการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา article
เขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 จ.เลย ร่วมงานวันปิยมหาราช article
สพป.ลย.1 ร่วมพิธีวันปิยมหาราชประจำปี 2554 article
สพป.ลย.3 ร่วมพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความรู้สู่ชน ครั้งที่ 28 article
สพป.อ่างทอง รับถุงยังชีพจากสำนักยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 3 article
หน่วยแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย article
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัยที จ.อ่างทอง article
สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการคาราวานเคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย article
สนง.เขตการศึกษาสตูลสั่งวางแผนการใช้งบ article
เลขาฯ กพฐ.เปิดโครงการมอบทุนการศึกษา ปี 54 article
สพม.19 ร่วมด้วยช่วยน้ำท่วม article
สพม.19 ก้าวไม่หยุด รุกเปิดค่ายเด็กอัจฉริยภาพ article
พฐ.จัดทำเว็ปไซต์ข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยของโรงเรียน article
ผู้ตรวจฯ กระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมโรงเรียนประสบอุทกภัยทีจังหวัดอ่างทอง article
รวมพลังน้ำใจชาวโคราช ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม article
สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม article
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย article
สพม.19 ร่วมพิธีตักน้ำและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ ณ วัดถ้ำผ่าปู่ จ.เลย article
ไทยช่วยไทย น้ำใจคนบุรีรัมย์ ช่วยอุทกภัย article
ผอ.นครปฐม 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำท่วม article
สพป.พะเยา เขต 2 ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย article
สพม.19 ปฏิบัติการเยี่ยมบ้านนักเรียน ช่วงปิดเทอม article
'โกวิท'เยี่ยมผอ.รร.ร่มเกล้าถูกยิงสาหัส article
รร.ภัทรวิทยาเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ article
งานมหกรรมวิชาการคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำเหือง อ.ท่าลี่ จ.เลย article
สพม.19 มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่สากล article
สพม.19 แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัด ปี 2554 article
เปิดรร.บ้านหลวงแจ้ซ้อนหลังน้ำท่วม article
มหกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 article
พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ครูใต้ จ.ยะลา article
สพฐ.เขต 3 จ.เลย เปิดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ article
สพป.สตูล จัดอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน-เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนักเรียนชายแดนไทย-มาเลเซีย article
โรงเรียนพระราชทาน article
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศล article
ดร.สมเกียรติ ชอบผลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานงานเกษียณอายุ article
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียน article
ร.ร.โป่งหลวงวิทยาฯ จ.ลำปางร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรระดับประเทศ article
สพม.19 สพป.เลย 1, 2 ,3 สพป.หนองบัวลำภู 1 ,2 จัดมหกรรมรวมพลคนในฝันฯ article
ที่ปรึกษา รมว.ศธ. เปิดงานมหกรรมวิชาการ จชต. ครั้งที่ 2 ที่สตูล article
แข่งขันกีฬา สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคี ปี 7 article
กยศ. เปิดระบบยืนยันกู้ยืมเทอม 2/2554 article
เลย 3 จัดประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา article
ลูกจ้างประจำแกนนำสถานศึกษา สพป.ชย 3 เข้ารับการพัฒนา ประจำปี 2554 article
โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนระยองยูธ "อบจ.-อีสท์ วอเตอร์ ลีก 20011" ปีที่ 2 article
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ 2554" ระดับภาคใต้ article
พิธีสวนสนามลูกเสือลำปาง article
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ชิงแชมป์โลก article
ร.ร.กาวิละวิทยาลัย จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสีพวงแสดเกมส์ ครั้งที่ 33 article
สพม.19 จัดมหกรรมวิชาการ “เฟ้นหาคนเก่ง” ครั้งที่ 7 ที่เลยพิทยาคม article
สพป.แพร่ เขต 1 อบรมนักเรียนหญิงป้องกันตนเองให้พ้นภัย article
เปิดแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวิชาการ จชต. 2554 ที่ สตูล article
รมว.ศึกษาธิการ เปิดโครงการวันแห่งการเรียนรู้กศน. อ.วังชิ้น จ.แพร่ article
สพม.19 เปิดค่าย ONE DAY ENGLISH CAMP ที่โรงเรียนเขาหลวงวิทยา article
สพม.19 เปิดป้ายศาลาธรรมสถานและเรือนพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ article
ผวจ.สตูล มอบรางวัล ร.ร.ที่ชนะการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ article
กีฬา สพฐ.เกมส์ ที่ลำปาง article
เขตการศึกษาเขต 4 เชียงใหม่ เปิดนวรัฐเกมส์ ครั้งที่ 2 article
จ.แพร่ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีการเกิดอัคคีภัยในอาคารเรียน article
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย article
สพป.ลำพูน เขต 1 จัดอบรมโครงการสานสายใยครอบครัว article
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสอนข่าว article
พิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย article
สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมงานพิธีเปิด "สพฐ.เกมส์ 2554" article
กฟภ.มอบ "ห้องเรียนสดใสจากใจ กฟภ." ให้ ร.ร.วัดป่าขาด article
สพม.19 รับรางวัลภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนเพศศึกษาดีเด่น article
สพป.สตูล นำ 5 องค์กรใน จ.สตูล ร่วมเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2554 article
สพม.19 จัดการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ 54 จ.เลย เริ่มแล้ว article
สพม.19 ปลูกฝังคุณธรรมเปิดค่ายเยาวชนไทยพอเพียง article
สพป.เลย เขต 1 พัฒนาครูผุ้สอนนักเรียนพิการเรียนร่วมในสถานศึกษา article
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จ.เลย สังกัด สพม.19 เปิดอบรมภาษาไทยกับ IT วันที่ 21/7/54 article
“โครงการเสริมพลังเด็ก สานพลังชุมชนเข้มแข็ง” วันที่ 19/7/54 article
พรทิพย์ ลี้เลิศล้ำ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2553 วันที่ 16/7/54 article
โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ ความมุ่งมั่นสู่รางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน วันที่ 16/7/54 articleบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com