dot
สพม.19 ร่วมกันต้อนรับนายกรัฐมนตรี ที่ ร.ร. ภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย article

สพม.19 ร่วมกันต้อนรับนายกรัฐมนตรี ที่ ร.ร. ภูกระดึงวิทยาคม จ.เลย

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) เลย-หนองบัวลำภู ร่วมกันต้อนรับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ เพื่อร่วมกิจกรรมสตรีไทย สตรีเลย เทิดไท้องค์ราชันย์ วันสตรีสากล พบปะราษฎรในพื้นที่จังหวัดเลย และพบปะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ณ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อ.ภูกระดึง จ.เลย
   เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 นายประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยนายอิฎฐารมย์ ประชุมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม นายพงษ์ศักดิ์ นามกอง นายเผด็จ โยทานันท์นายเมธี ทิพย์รักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.19 ทั้งจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู เข้าร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ เพื่อร่วมกิจกรรมสตรีไทย สตรีเลย เทิดไท้องค์ราชันย์ วันสตรีสากล พบปะราษฎรในพื้นที่จังหวัดเลย และพบปะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ณ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อ.ภูกระดึง จ.เลย อย่างพร้อมเพรียง
   นายอิฎฐารมย์ ประชุมวรรณเปิดเผยว่า เป็นความโชคดีและเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหารสูงสุดของประเทศ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะ พร้อมทั้งได้มีโอกาสต้อนรับประชาชนจำนวนนับหมื่นคนในวันเดียว อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี เข้าพบปะ พูดคุยกับนักเรียนชั้น ม.6/1 ที่ห้องปฏิบัติการ 128 กลุ่มสาระสังคมศึกษา สร้างความยินดีให้กับนักเรียน ครู และผู้บริหารของโรงเรียนเป็นอย่างมาก
กฤตภาส ดวงไพชุม ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพม.19บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com