dot
การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 “เมืองเลยเกมส์” article

การแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 “เมืองเลยเกมส์”

    วันที่ 9 เม.ย.55 นายนิวัฒน์ กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2555 นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 “เมืองเลยเกมส์”โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คน จาก 20 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน ลำปาง สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบูรณ์ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน แพร่ ประจวบคีรีขันธ์ อุทัยธานี และจังหวัดเลย โดยมี 6 ชนิดกีฬาสากล ดังนี้ ฟุตบอล 7 คน วอลเล่บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย เปตอง กรีฑา วู้ดบอล   และ 10 ชนิดกีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย  วิ่งแบกก๋วย  วิ่งขาหยั่ง  ยิงหน้าไม้  ขว้างลูกข่าง  ชักเย่อ  ขว้างสากมอง  กลิ้งครก  พุ่งหอกซัด  ตักน้ำใส่กระบอก  ขว้างมีดสั้น  นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว  ยังมีกิจกรรมการประกวดธิดาชนเผ่า ในวันที่ 7  พฤษภาคม  2555  ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดเลยด้วย
   นายสุพจน์  วงศ์พรหมท้าว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาครั้งนี้นอกจากจะเป็นโอกาสในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีงามของจังหวัดเลย อันเป็นสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวจังหวัดเลยแล้ว ยังเป็นโอกาสสำคัญที่ชาวไทยภูเขาจาก 20 จังหวัด จะได้ประกาศศักดิ์ศรีของตนให้สังคมได้ตระหนักและยอมรับในสถานะและศักยภาพของชาวไทยภูเขาด้วย  ซึ่งการส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มชาวไทยภูเขาออกกำลังกาย ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังทำให้ทุกคน รู้รักสามัคคี รู้จักการให้อภัย สมานฉันท์ เกิดความมั่งคงในประเทศชาติ.บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com