dot
บัญชี ‘ครูผู้ช่วย’ สพม.19 เคลื่อนไหวเรียกบรรจุอีก 10 ตำแหน่ง วันที่ 26/4/55 article

 

บัญชีครูผู้ช่วย สพม.19 เคลื่อนไหวเรียกบรรจุอีก 10 ตำแหน่ง

นายประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เมื่อเร็วๆ นี้ ให้เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 จำนวน 7 ตำแหน่ง ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ 2 ตำแหน่ง สังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง ชีววิทยา 1 ตำแหน่ง คอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ตำแหน่ง จิตวิทยา 1 ตำแหน่ง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 3 ตำแหน่ง คือชีววิทยา 2 ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง

นายประสงค์ เอี่ยมเวียง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2555 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้ดำเนินการแจ้งไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อขอให้มีการจัดสอบแล้ว จำนวน 10 อัตรา ประกอบด้วย ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ดนตรีสากล 2 อัตรา เกษตร 2 อัตรา ศิลปศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา และจะมีการรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือรายได้ของสถานศึกษา หรือพนักงานราชการเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 3 อัตรา สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย อย่างละ 1 อัตรา

กฤตภาส ดวงไพชุม /ข่าว

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพม.19
บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com