dot
ขอแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัว “คล้ายทิม” ที่สูญเสีย “คุณแม่สวิง คล้ายทิม” article

   ทีมงาน...หนังสือพิมพ์ “เมืองเลยนิวส์” และเว็บไซต์ “เมืองเลยนิวส์”  “สื่ออิสระเลย” ขอแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัว “คล้ายทิม” ที่สูญเสีย “คุณแม่สวิง คล้ายทิม” ไปอย่างไม่มีวันกลับจากเป็นแผลติดเชื้ออย่างเฉียบพลัน กอรปกับมีอาการของไตวาย และปอดทำงานไม่เต็มที่ ด้วยวัย 88 ปี เมื่อ 14 มิถุนายน2555

ประวัติ คุณแม่สวิง คล้ายทิม
คุณแม่สวิง คล้ายทิม เกิดที่บ้านหัวโคก ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อปี พุทธศักราช   2467   ปัจจุบันอายุ 88  ปี การศึกษาจบชั้นประถม 4  ที่โรงเรียนวัดบางแขยง ใกล้ที่บ้านเกิด   ได้สมรสกับ นายทองสุข คล้ายทิม เสียชีวิตแล้ว อยู่ที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา มีบุตรด้วยกัน 7  คน เป็น หญิง 4 คน  ชาย 3 คน ดังนี้
1.นางผ่องศรี ทองสุกดี ยังมีชีวิตอยู่ สมรสกับนายสุพจน์ ทองสุกดี มีบุตรด้วยกัน 2  คน
2.นางเพ็ญศรี  การสมเพียร ยังมีชีวิตอยู่ สมรสกับนายสมเกตุ การสมเพียร มีบุตรด้วยกัน 3 คน
3.นางสาวพรพิมล คล้ายทิม ยังมีชีวิตอยู่
4.นายวิม คล้ายทิม ยังมีชีวิตอยู่ สมรสกับนางณัฐชา คล้ายทิม มีบุตร 4 คน
5.นายมาโนช คล้ายทิม ยังมีชีวิตอยู่ สมรสกับนางชูศรี คล้ายทิม มีบุตรด้วยกัน 2 คน
6.นางพิสมัย คล้ายทิม ยังมีชีวิตอยู่
7.นายพิศณุ คล้ายทิม ยังมีชีวิตอยู่
   คุณแม่สวิง คล้ายทิม เป็นคนที่มีอัธยาศัยงดงาม มีจิตใจเมตตา มีความขยันขันแข็งเป็นเลิศ สามารถเลี้ยงดูลูกทั้ง 7 คนได้เป็นอย่างดี สมัยก่อนที่อยู่ จังหวัดอยุธยา ได้ประกอบอาชีพค้าขาย เช่น ข้าวสาร ของชำ และมักล่องเรือไปกับคุณพ่อทองสุขผู้เป็นสามีไปตามจังหวัดต่างๆ เช่น ปทุมธานี กรุงเทพฯ เมื่อขายสินค้าเสร็จ ขาล่องกลับบ้านก็มักจะเอาสินค้าต่างๆ เช่น น้ำตาล นำติดมาด้วย เพื่อนำกลับมาขายที่บ้านอีกทอดหนึ่ง ทำเช่นนี้อยู่หลายปี เพื่อนำเงินที่ได้มาเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุขตามอัตภาพ
   เมื่อมีการย้ายถิ่นฐานไปอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย จากนั้นก็ย้ายถิ่นฐานไปยังอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขายเช่นเดิม เมื่ออายุมากเข้าก็ได้เดินทางเข้าไปอยู่กับลูกที่กรุงเทพ   และที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ตามลำดับ
 คุณแม่สวิง คล้ายทิม เป็นยอดอุบาสิกาที่จิตใจฝักใฝ่อยู่ในบุญกุศลอย่างดีเยี่ยม มีบุตรชาย 3 คน ได้ส่งเสริมให้อุปสมบททุกคน มีความตั้งใจในการทำทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ อย่างต่อเนื่อง ทำให้จิตใจเบิกบานผ่องใสส่งผลทำให้สุขภาพกายและใจดีเสมอมา และมีจิตใจช่วยเหลือผู้อื่นเสมอมา โดยเฉพาะลูกหลาน เหลน จะคอยถามไถ่และห่วงใยเสมอมา มีสิ่งของอะไรมักจะนำมาฝากให้ตลอดเวลาที่มีโอกาสได้พอเจอกัน ยังความปลาบปลื้มและเป็นที่รักของลูกหลานทุกคน
   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บุญบารมีของหลวงปู่วัดปากน้ำ พระเทพญาณมุนี คุณยายอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง และบุญกุศลที่คุณแม่สวิง คล้ายทิม ลูกหลานและญาติมิตรทุกคน ที่ได้ทำมาดีแล้วตลอดชีวิต จนบันดาล อภิบาล คุ้มครอง ปกปักรักษาให้คุณแม่สวิง คล้ายทิม ได้ไปเกิดในภพภูมิที่มีความสุขความเจริญ บนสวรรค์ชั้นดุสิตเขตพระบรมโพธิสัตว์ ติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะไปทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม เทอญ.บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com