dot
สพป.สตุล นำโรงเรียนสืบสานเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี 2555 วันที่ 1/8/55 article

สพป.สตุล นำโรงเรียนสืบสานเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี 2555
 
   เวลา 13.30 น. วันที่ 31 กรกฏาคม 2555 ณ บริเวณ สพป.สตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดตกแต่งและสมโภชเทียนพรรษา พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติพระพุทธศาสนาให้แก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียนที่มีคุณธรรม รวมทั้งหมด 18 รางวัล เนื่องในเทศกาลงานบุญวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร โดยมีผู้ปกครอง ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 200 คน
   ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นในงานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยงานบุญเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ประกอบด้วย กิจกรรมประกวดตกแต่งเทียนพรรษาของโรงเรียนวิถีพุทธในแต่ละอำเภอ การสาธิตการทำขนมพื้นบ้านทางภาคใต้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ขนมต้ม ขนมเจาะหู (ดีซำ) ขนมเทียน และขนมข้าวต้ม การสาธิตการทำกัลปพฤกษ์ และการจัดแสดงนิทรรศเพื่อการเรียนรู้วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ส่วนในช่วงเย็นวันเดียวกัน ได้จัดพิธีสงฆ์และสมโภชเทียนพรรษา ก่อนที่จะนำไปมอบให้แก่วัดต่าง ๆ ในจังหวัดสตูล ในวันรุ่งขึ้น
   นายมนต์ พูลสวัสดิ์ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 298 หมู่ 10 อ.ควนกาหลง จ.สตูล อาชีพรับจ้าง ซึ่งเป็นตาของ ด.ช.กิตติภพ พูลสวัสดิ์ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ซึ่งเข้าร่วมในนามของโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ กล่าวว่า ตนอยากจะแสดงฝีมือแกะสลักเทียนพรรษาให้เด็กรุ่นหลัง ๆ ได้เรียนรู้เป็นแบบอย่างและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การที่ สพป.สตูล จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักในประเพณีวิถีชีวิตชาว พุทธและทำนุบำรุงพระศาสนา ช่วยลดช่องว่างระหว่างวัยผู้ใหญ่กับเด็กเกิดสายใยความสัมพันธ์ระหว่างกัน ผ่านกิจกรรมพระพุทธศาสนาที่ดำเนินมาอย่างช้านาน
   ขณะที่นางจวน ชนะสิทธิ์ อายุ 86 ปี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ ต.คลองขุด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตทำขนมเจาะหู (ดีซำ) ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และร่วมทำขนมด้วยความสนุกสนาน
 บริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com