dot
พิธีลงนามขับเคลื่อนโครงการเมืองเลยสวยใสไร้มลพิษ วันที่ 1/6/56 article

พิธีลงนามขับเคลื่อนโครงการเมืองเลยสวยใสไร้มลพิษ
 
   วันที่ 1 มิ.ย.2556 ที่โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อน เมืองเลยสวยใส ไร้มลพิษโดยมีนายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเลย นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง และนายกเทศมนตรีตำบล อีกจำนวน 28 แห่งร่วมลงนาม ภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน
   จังหวัดเลย เป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาขยะล้นเมือง และมีแนวโน้มที่ปริมาณขยะจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากจังหวัดเลยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเฉลี่ย วันละ 576 ตันต่อวันหรือปีละประมาณ 207,360 ตันต่อปี ในขณะที่จังหวัดเลย มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพียง 1 แห่ง คือ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย ซึ่งเป็นระบบแบบฝังกลบ สามารถกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย และขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ได้วันละประมาณ 50 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 8.6 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมด ขยะมูลฝอยที่เหลือจะถูกกำจัดโดย เทกองบนพื้นแล้วเผา ฝังในหลุมฝังกลบทุกวันและทำการฝังกลบเป็นครั้งคราว หรือไม่มีการกำจัดเลย ดังนั้น ความรุนแรงของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเลย จึงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไข
   เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเลย สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองเป้าหมายของชาติได้ กรมควบคุมมลพิษ จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ภายใต้ชื่อ “เมืองเลยสวยใส ไร้มลพิษ”เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก คือ การลด ใช้ซ้ำ และแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (3Rs) ร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว การเรียกคืนอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน การจัดทำระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลด้านจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
   เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเลย มีความสามารถในการดำเนินงานตอบสนองเป้าหมาย คือ อัตราการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และ อัตราการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดเลย ในปี 2559  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 -2559 และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2555-2559
   พิธีเปิดตัวโครงการ และพิธีลงนามความร่วมมือ “เมืองเลยสวยใสไร้มลพิษ” ในวันนี้ มีผู้เข้าประชุมฯ ประกอบด้วย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล 29 แห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 15 แห่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน รวม 100 คน
 
 
 
 
 ข่าวเมืองเลย

ชาวบ้านแห่ขุดพระพุทธรูปนับร้อยปีหลังเจ้าอาวาสเข้าฝัน วันที่ 17/4/57 article
อาศัยช่วงสงกรานต์แอบส่งยาบ้า วันที่ 15/4/57 article
เมาขับรถชนต้นมะขามข้างทางรถพังยับตายคาที่ 2 ศพ article
ผู้ว่าฯเลย เข้มตรวจสารเสพติดวัยรุ่นที่ก่อเหตุอาละวาดเล่นน้ำสงกรานต์ article
จัดยิ่งใหญ่งานแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลกบ้านแสงภา อ.นาแห้ว article
นักท่องเที่ยวแห่ร่วมงานสงกรานต์ไทยลาวแห่ต้นดอกไม้อำเภอนาแห้ว วันที่ 14/4/57 article
คุยกันไม่รู้เรื่องหนุ่มเลือดร้อนแทงเพื่อนลาวดับ วันที่ 13/4/57 article
ขับรถเร็วแหกโค้งตายคาที่ วันที่ 13/4/57 article
อำเภอนาแห้วพายุร้อนพัดถล่มสี่หมู่บ้านเหล่ากอหก วันที่ 12/4/57 article
เชียงคานเปิดงานผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12/4/57 article
ผู้ว่าฯเลย ปล่อยกุ้งก้ามกรามสี่แสนตัวอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนล่าง วันที่ 11/4/57 article
อ.ด่านซ้าย เปิดศูนย์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 วันที่ 11/4/57 article
บริษัทประกันมอบสินไหม 13 ศพที่โค้งร้อยศพภูเรือ วันที่ 11/4/57 article
แดงจังหวัดเลยยื่นหนังสือผู้ว่าฯไม่เอารัฐฐาธิปัติย์ วันที่ 11/4/57 article
สนธิกำลังตรวจยึดไม้ชิงชันแปรรูป วันที่ 10/4/57 article
สงกรานต์เชียงคานเข้มพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า วันที่ 10/4/57 article
อากาศร้อนเพลิงไหม้บ้านวอดทั้งหลัง วันที่ 10/4/57 article
ประเพณีสงกรานต์แห่ต้นดอกไม้หนึ่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก วันที่ 9/4/57 article
ช้างป่าภูหลวงวิ่งชาร์จเจ้าหน้าที่ฯหวิดดับ article
สิบล้อคนงานตัดอ้อยพลิกคว่ำโค้งร้อยสพ อ.วังสะพุง ตาย 13 ศพ (วีดีโอ) วันที่ 7/4/57 article
ตำรวจทางหลวงเลยจับกุมแก๊งค์ลักลอบขนไม้พะยูงและตัวนิ่ม วันที่ 6/4/57 article
จับทหารเกณฑ์อ้างยากจนรับจ้างส่งยาบ้าซื้อนมเลี้ยงลูก (วีดีโอ) วันที่ 4/4/57 article
เช่ารีสอร์ทขายยาบ้า วันที่ 3/4/57 article
ตั้งด่านตรวจจับสองหญิงลาวซุกยาบ้ารูทวารหนัก วันที่ 2/4/57 article
รองผู้ว่าฯ เลย ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ วันที่ 2/4/57 article
ผู้เฒ่าตายขึ้นอืดในห้องน้ำกว่า 2 วัน วันที่ 31/3/57 article
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะสามัญ วันที่ 29/3/57 article
ชุดสืบสวนภูธรเลยจับอาร์ม ร่องจิก ได้ยาบ้า 600 เม็ด วันที่ 28/3/57 article
รวบแก็งค์ส่งรถพรีรันเน่อร์ข้ามลาว วันที่ 27/3/57 article
รถไถพลิกคว่ำหลังคาเหล็กเจาะไหปลาร้าดับคาที่ article
พลังสตรีอำเภอด่านซ้ายร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 27/3/57 article
ผู้ว่าฯเลย นำกำลังตรวจค้นเรือนจำพบอาวุธเหล้าหมัก วันที่ 27/3/57 article
กกต.เลยจัดเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปเลือกตั้ง สว. วันที่ 27/3/57 article
ลูกช้างเพศเมียภูหลวงตกหน้าผาน้ำตกตาย 1 ตัว วันที่ 27/3/57 article
พระเจอตำรวจตกใจทิ้งยาบ้า วันที่ 26/3/57 article
ป้าวัย 65 ปี โร่แจ้งตำรวจโดนแก็งค์ตกตกไปหนึ่งบาท วันที่ 26/3/57 article
เด็กสาธิต มรภ.จังหวัดเลย สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 100 วันที่ 26/3/57 article
ขอโน๊ตบุ๊คคืนจากตำรวจมีพิรุจค้นตัวพบยาบ้า article
อำเภอนาแห้วเปิดโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด article
จังหวัดเลยตรวจยึดไม้พะยูงค่ากว่าสองล้านบาท วันที่ 25/3/57 article
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ article
อำเภอวังสะพุงแม่ค้าลอตเตอรี่แห่ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเลือกตั้ง สว.คึกคัก (วีดีโอ) วันที่ 23/3/57 article
ตำรวจรวบสองผัวเมียค้ายาบ้าพร้อมยึดทรัพย์จำนวนมาก (วีดีโอ) วันที่ 21/3/57 article
ขายไม้ทำข้าวหลามบังหน้าตระเวนขายยาบ้าจับได้ 8 พันเม็ด (วีดีโอ) วันที่ 20/3/57 article
มอบถุงยังชีพพระราชทานกรณีพายุลูกเห็บถล่มอำเภอภูเรือ (วีดีโอ) วันที่ 20/3/57 article
สองวัยรุ่นลาวขโมยรถ จยย.สองคันข้ามลาว article
จ.เลย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่ วันที่ 20/3/57 article
ตำรวจนาแห้วจับกุมชายซุกปืนเถื่อนไว้ในบ้าน วันที่ 18/3/57 article
จับหนุ่มอุดรซุกยาบ้าใต้เบาะร่วมสี่พันเม็ด วันที่ 18/3/57 article
ทหารพราน 21 “ซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างถวายพ่อของแผ่นดิน” (วีดีโอ) วันที่ 17/3/57 articleบริการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ติดต่อได้ Email:but.bkk@gmail.com